MLP - Princezna Twilight Sparkle

MLP - Princezna Twilight Sparkle

Tento okouzlující poník Princezna Twilight Sparkle vás vtáhne do princeznovského světa! Dotykovými senzory rozsviťte poníkova křídla a roh, Princezna Twilight Sparkle otáčí hlavu, mrká a mluví! Když se pohybuje po ploše, lehce mává křídly. Balení
obsahuje spoustu doplňků, abyste jste Princeznu Twilight Sparkle připravili na princeznovskou oslavu!