Cobi - Polární základna

Cobi - Polární základna

Cobi 22300 - Polární základna

Sada obsahuje 300 kostek, 1 figurku ledního medvěda + jeho kartu, 1 figurku mrože + jeho kartu, 1 figurku sněžného pantera + jeho kartu a 1 figurku badatele.
Stavebnice COBI je kompatibilní se stavebnicemi Lego, Sluban, Lingao, Dromedar i Megabloks.
Věk: 6+