Česko JUNIOR

Česko JUNIOR

Tato hra navazuje na úspěch hry Česko: Otázky a odpovědi. Hra byla upravena a 1 200 nových otázek bylo vytvořeno s ohledem na znalosti dětí již od 10 let. Otázky se týkají České republiky a jejích obyvatel a jsou rozděleny do čtyř okruhů: lidé a společnost, příroda a geografie, kultura a různé.

  • 1 200 otázek a odpovědí zaměřených na ČR
  • Děti si při hře zábavnou formou procvičují svoje vědomosti.
  • Doporučováno Českou pedagogickou komorou